qc1

Hạc Lệ Hoa Đình

Royal Nirvana (2019)

Nội dung phim

Năm Kiến Nguyên đồ vật tư, thái tử Tiêu Định Quyền được phong làm trữ quân. Bên ngoài có cữu cữu là một danh tướng hậu thuẫn, bên trong thì có thái phó Lô Thế Du đức cao vọng trọng tận tình nâng đỡ, nên khiến hoàng đế Tiêu Trách sinh lòng nghi kị.Từ đó, Tiêu Định Quyền phải đối mặt với nhiều chống chọi vương quyền

Xem thêm
Royal Nirvana, Hạc Lệ Hoa Đình