qc1

Tân Thủy Hử 2011

All Men Are Brothers (2011)

Nội dung phim

Phim Tân Thủy Hử, All Men Are Brothers (2011) : Phim Tân Thủy Hử xoay nói quanh nói quẩn 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc. So với nguyên tác “Thủy Hử” của tác giả Thi Nại Am thì bộ phim “Tân Thủy Hử” mới này vẫn sẽ bám sát nội dung của nguyên tác. Phim sẽ được chia thành những tập nhỏ để đi sâu khắc họa căn số của mỗi nhân vật. Trong Thủy Hử, mĩ nhân vượt trội nhất là Lý Sư Sư, tuy nhiên vợ Lâm Xung, Hỗ Tam Nương và Phan Kim Liên cũng được ngợi ca về nhan sắc. Tuy nhiên, trong Tân Thủy Hử thì phần đông các nữ diễn viên đều là người đẹp... Tập 01: Hồng Thái Úy ngộ tẩu yêu ma

cung phi áo quan cung phi

Tập 02: Thạch Kiệt thôn thất tinh tụ hội

cung phi áo quan cung phi

Tập 03: Cửu Văn Long tư tẩu Đông Kinh thành

cung phi áo quan cung phi

Tập 04: Lỗ đề hạt hiệp trợ Kim Thúy Liên

cung phi áo quan cung phi

Tập 05: Quyền đả Trấn Quan Tây

cung phi áo quan cung phi

Tập 06: Lỗ Đạt thế độ Văn Thù tự

cung phi áo quan cung phi

Tập 07: Báo Tử Đầu ngộ nhập Bạch hổ đường

cung phi áo quan cung phi

Tập 08: Đảo bạt thùy dương liễu

cung phi áo quan cung phi

Tập 09: Đại náo rừng dã trư

cung phi áo quan cung phi

Tập 10: Lâm Xung bổng đả Hồng giáo đầu

cung phi áo quan cung phi

Tập 11: Trí Thâm hỏa thiêu Ngõa Quán tự

cung phi áo quan cung phi

Tập 12: Lâm giáo đầu phong tuyết sơn thần miếu

cung phi áo quan cung phi

Tập 13: Bức thượng Lương Sơn Tập

cung phi áo quan cung phi

14: Dương Chí mãi đao

cung phi áo quan cung phi

Tập 15: Trí thủ Sinh thần cương

cung phi áo quan cung phi

Tập 16: Tống Công Minh tư phóng Tiều Thiên Vương

cung phi áo quan cung phi

Tập 17: Hỏa thiêu Vương Luân

cung phi áo quan cung phi

Tập 18: Tống Giang thu thú Diêm Tích Kiều

cung phi áo quan cung phi

Tập 19: Trương Văn Viễn tình Ô Long viện

cung phi áo quan cung phi

Tập 20: Tọa lâu sát Tích

cung phi áo quan cung phi

Tập 21: Trí thủ Nhị long sơn

cung phi áo quan cung phi

Tập 22: Võ Tòng đả hổ

cung phi áo quan cung phi

Tập 23: Phan Kim liên tưởng đả Tây Môn Khánh

cung phi áo quan cung phi

Tập 24: Kim Liên túy dụ Võ Nhị Lang

cung phi áo quan cung phi

Tập 25: Vương bà tham hối hận thuyết phong tình

cung phi áo quan cung phi

Tập 26: Vương bà kế khích Tây Môn Khánh

cung phi áo quan cung phi

Tập 27: Ác phụ dược độc Võ Đại Lang

cung phi áo quan cung phi

Tập 28: Võ Tòng sát tẩu Tập

cung phi áo quan cung phi

29: Đèo Thập tự Mẫu Dạ Xoa khai điếm

cung phi áo quan cung phi

Tập 30: Võ Tòng viện thủ trợ thi ân Tập

cung phi áo quan cung phi

31: Túy đả Tưởng Môn thần

cung phi áo quan cung phi

Tập 32: Đại náo Phi vân phố

cung phi áo quan cung phi

Tập 33: Huyết tiện Uyên ương lầu

cung phi áo quan cung phi

Tập 34: Tống Giang dạ túc Thanh Phong trại

cung phi áo quan cung phi

Tập 35: Hoa Vinh tiễn xạ Phích Lịch Hỏa

cung phi áo quan cung phi

Tập 36: Núi Yết Dương, Tống giang chạm mặt Lý Tuấn

cung phi áo quan cung phi

Tập 37: Hắc Toàn Phong đấu lãng Lý Bạch Điều

cung phi áo quan cung phi

Tập 38: Tầm Dương lâu phản thi đề vách

cung phi áo quan cung phi

Tập 39: Thần Hành Thái Bảo truyền giả tin

cung phi áo quan cung phi

Tập 40: Lương Sơn Bạc hảo hán cướp pháp trường

cung phi áo quan cung phi

Tập 41: Trương Thuận nhanh bắt Hoàng Văn Bính

cung phi áo quan cung phi

Tập 42: Chân giả Lý Quỳ Tập

cung phi áo quan cung phi

43: Bính Mệnh Tam Lang kết bái Bệnh Quan Tác

cung phi áo quan cung phi

Tập 44: Dương Hùng say mắng Phan Xảo Vân

cung phi áo quan cung phi

Tập 45: Chúc gia trang Thời Thiên trộm gà

cung phi áo quan cung phi

Tập 46: Phốc thiên điêu song tu tử sinh thư

cung phi áo quan cung phi

Tập 47: Nhất Trượng Thanh đơn bắt Vương Nụy Hổ

cung phi áo quan cung phi

Tập 48: Tam đả Chúc gia trang

cung phi áo quan cung phi

Tập 49: Vương Anh lấy vợ

cung phi áo quan cung phi

Tập 50: Mỹ Nhiệm Công ngộ thất Tiểu Nha Nội

cung phi áo quan cung phi

Tập 51: Nhập Vân Long đấu pháp phá Cao Đường

cung phi áo quan cung phi

Tập 52: Cổ Thượng Tảo trộm giáp

cung phi áo quan cung phi

Tập 53: Đại phá liên hoàn mã

cung phi áo quan cung phi

Tập 54: Vượt tam sơn Tống Giang mạo hiểm

cung phi áo quan cung phi

Tập 55: Ngô Dụng hoán mệnh thuyết chư tướng

cung phi áo quan cung phi

Tập 56: Tam sơn đồng tâm quy Thủy Bạc

cung phi áo quan cung phi

Tập 57: Đêm đánh thành Tằng Đầu

cung phi áo quan cung phi

Tập 58: Tiều Thiên Vương trúng tiễn

cung phi áo quan cung phi

Tập 59: Trí Đa Tinh kế lừa Ngọc Kỳ Lân

cung phi áo quan cung phi

Tập 60: Lư Tuấn Nghĩa lầm đánh Yến Tiểu Ất

cung phi áo quan cung phi

Tập 61: Cướp pháp trường Thạch Tú liều mạng

cung phi áo quan cung phi

Tập 62: Tống Giang binh đánh Đại danh phủ

cung phi áo quan cung phi

Tập 63: Mẫu Đại Trùng nửa đêm truyền tín

cung phi áo quan cung phi

Tập 64: Quan Thắng bàn thủ Lương Sơn Bạc

cung phi áo quan cung phi

Tập 65: An Đạo Toàn thần y cứu Tống Giang

cung phi áo quan cung phi

Tập 66: Cập Thời Vũ nhượng vị Ngọc Kỳ Lân

cung phi áo quan cung phi

Tập 67: Lư Tuấn Nghĩa bắt sống Sử Văn Cung

cung phi áo quan cung phi

Tập 68: Tống Công Minh nghĩa thả Song Thương Tướng

cung phi áo quan cung phi

Tập 69: Một Vũ Tiễn phi thạch đả anh hùng

cung phi áo quan cung phi

Tập 70: Lương Sơn Bạc anh hùng xếp hạng

cung phi áo quan cung phi

Tập 71: Hắc Toàn Phong giận chém hạnh hoàng kỳ

cung phi áo quan cung phi

Tập 72: Lý Quỳ phụ kinh

cung phi áo quan cung phi

Tập 73: Yến Thanh đả lôi

cung phi áo quan cung phi

Tập 74: Huyện Thọ Trương Lý Quỳ làm quan huyện

cung phi áo quan cung phi

Tập 75: Nguyễn Thị tam hùng chọc khâm sai Tập

cung phi áo quan cung phi

76: Ngũ hổ thượng tướng đả Đồng Quán

cung phi áo quan cung phi

Tập77: Chúng hảo hán hề lạc Cao Thái Úy

cung phi áo quan cung phi

Tập 78: Thủy chiến bắt Cao Cầu

cung phi áo quan cung phi

Tập 79: Lương Sơn mở tiệc nhận chiêu an

cung phi áo quan cung phi

Tập 80: Yến Thanh tích biệt Lý Sư Sư

cung phi áo quan cung phi

Tập 81: chết sống Một Vũ Tiễn đấu hội Phương Nham Sơn

cung phi áo quan cung phi

Tập 82: Lương Sơn phụng chiếu thảo Phương Lạp

cung phi áo quan cung phi

Tập 83: Trương Thuận hồn quy Dũng Kim Môn

cung phi áo quan cung phi

Tập 84: Võ Tòng một tay bắt Phương Lạp

cung phi áo quan cung phi

Tập 85: Tống Công Minh áo gấm về quê

cung phi áo quan cung phi

Tập 86: Lòng trung thấu trời.

cung phi áo quan cung phi

Cùng đón xem Phim Tân Thủy Hử trên Phimvip.com nhé !!!

Xem thêm
tan thuy hu,all men are brothers,Tân Thủy Hử,Lâm Xung, Võ Tòng,Yến Thanh,Tống Giang,Lỗ Trí Thâm