qc1

THÍNH PHONG GIẢ

The Silent War (2012) (2012)

Nội dung phim

 

hoàng hậu hoàng hậu

Hà Bình (Lương Triều Vỹ) vốn là một tên lưu manh đường phố, do bị mù nên anh có kỹ năng đặc biệt, chính là kỹ năng thính giác phi thường. Anh dựa vào kỹ năng này để kiếm tiền Trương Học Ninh (Châu Tấn) là thành viên của khu chợ 701, một khu chợ thần bí chuyên làm nhiệm vụ điệp báo viên do Quách Hưng Trung (Vương Học Binh) đứng đâu. Học Ninh được khu chợ cử đi mời Hà Binh gia nhập đội, hy vọng anh ta mang tuấn kiệt phục vụ. Nhưng mọi chuyện không đơn thuần như thế …

Xem thêm