qc1

Nguy Thành Tiêm Bá

Call of Heroes - The Deadly Reclaim (2016)

Nội dung phim

Nguy Thành Tiêm Bá, Call of Heroes - The Deadly Reclaim (2016) : Bộ Phim Nguy Thành Tiêm Bá 2016 lấy bối cảnh vào giai đoạn loạn lạc, đao binh liên miên, thiếu tướng Tào Thiếu Lân (Cổ Thiên Lạc) vì làm thịt chết ba mạng người, ngay tắp lự bị Phổ thành do Dương Khắc Nan (Lưu Thanh Vân) đứng đầu bao vây đòi công đạo. Thượng tá của Tào gia – Trương Diệc (Ngô Kinh) biết chuyện, ngay tắp lự đem quân đến Phổ thành đòi người...

bác bỏ cung phi bác bỏ

Đón xem phim Nguy Thành Tiêm Bá trên phimvip.com

Xem thêm
Nguy Thành Tiêm Bá,Call of Heroes - The Deadly Reclaim