qc1

Thánh Nữ Mary

Mary Magdalene (2018)

Nội dung phim

 Phim Thánh Nữ Mary là câu chuyện về nàng Mary cute bị gia đình ruồng bỏ vì những hủ tục và đức tin mù quáng vào thời bấy giờ luôn là một trong những bí sử kỳ lạ nhất thế giới. Ngay khi tuyệt vọng nhất, Mary đã gặp gỡ được Chúa Jesus và được ngài cứu rỗi, vươn lên là một môn đệ tình nghĩa và gần cận bậc nhất với Chúa Jesus. diễn ra từ cuộc gặp gỡ mặt định mệnh ấy nàng cố gắng một lòng theo Chúa và dần khẳng định địa điểm của mình trong các tín đồ đi theo Chúa nhờ vào sức mạnh ý chí và tâm hồn quả cảm. Nàng Mary là biểu trưng cho sức mạnh nữ quyền, sự tình nghĩa và quả cảm. thành thử các giai thoại về nàng luôn là một đề tài thu hút công chúng cho tới tận hôm nay.

Xem thêm
Thánh Nữ Mary,Mary Magdalene