qc1

Khu Rừng Chết

The Encounter (2015)

Nội dung phim

Trong phim Kinh Dị Khu Rừng Chết, The Encounter 2015 kể câu chuyện Khi Collin Bastrow được tìm thấy trong rừng, một mình đơn chiếc và sợ hãi, anh đã có một câu chuyện gây sốc để kể. Khi anh phải tranh đấu để kể lại những sự kiện của đêm trước đó, trong một loạt các ký ức của mình quay về ...

Xem thêm
khu rung chet,the encounter,Khu Rừng Chết