qc1

Mối Nguy Hiểm Của Sứ Mệnh Đặc Cảnh

Swat Mission City Crisis (2020)

Nội dung phim

Phim Sứ Mệnh  Đặc Cảnh 
hiền thê  Đặc Cảnh được thông tin về một vụ khủng bố, tại hiện trường,một cuộc khủng hoảng bom quét khắp thành thị đang  im lẽ lan rộng. Sau khi chỉ đạo nhóm của mình khắc phục một loạt các cuộc  tấn công khủng bố, họ phát hình thành rằng  sự thật của vấn đề có vẻ không đơn giản. Trong lúc gỡ bom, Lương Thành nhận ra  rằng đó là tên cướp đã cướp liên hệ vàng  mười năm trước. thành thị đầy bom dưới vỏ bọc báo thù, lên kế hoạch cướp bảo tồn nghệ thuật. Để bảo vệ của cải của người  dân, Lương Thành đích thân ra tay, đồng hành Lĩnh Phan Kiêu, Chân Dũng, Bàng Mãnh cùng các đồng chí khác đấu dũng đấu trí bảo vệ thành phố, chung cuộc mở ra một thành tựu vẻ vang
hiền thê Kết quả hình ảnh cho 特警使命之全城危机 2020

Xem thêm
Mối Nguy Hiểm Của Sứ Mệnh Đặc Cảnh, Swat Mission City Crisis