qc1

Nữ Thần Chiến Binh : Huyết Thống

Wonder Woman : Bloodlines (2019)

Nội dung phim

Phim Nữ Thần Chiến Binh : huyết tộc ,Wonder Woman: Bloodlines (2109) : Phim Nữ Thần Chiến Binh : huyết tộc là bộ phim hoạt hình riêng vật dụng hai về Wonder Women (Trước đó có bản 2009) và là bộ phim vật dụng 13 thuộc DC Animated Film Universe.
bác bỏ Phần phim này giống như một bản tiền truyện của Justice League :War vậy nên nó vẫn là câu truyện khi Wonder Women gặp được Steve Trevor. Và chuyện tình “có chắc bền lâu” của hai người lại bắt đầu.

bác bỏ bà xã bác bỏ

Cùng đón xem Phim Nữ Thần Chiến Binh : huyết tộc trên Phimvip.com nhé !!!

Xem thêm
Nữ Thần Chiến Binh : Huyết Thống,Wonder Woman : Bloodlines