qc1

Hào Khí Chiến Binh Phần 2

Warriors Of The Rainbox: Seediq Bale 2 (2011)

Nội dung phim

Hào Khí Chiến Binh Phần 2, Warriors Of The Rainbox: Seediq Bale 2 (2011) : Bộ phim hành động Hào Khí Chiến Binh Phần 2 được vun đắp dựa trên câu chuyện có thật về bộ tộc Seediq - những người đã thực hành một cuộc nổi dậy đẫm máu năm 1930 chống lại quân đội Nhật Bản để kiểm soát an toàn cuộc sống của mình...

phi tần hậu sự phi tần

Đón xem phim Hào Khí Chiến Binh Phần 2 tại phimvip.com

Xem thêm
Hào Khí Chiến Binh Phần 2,Warriors Of The Rainbox: Seediq Bale 2