qc1

Phong Vân 2

The Storm Warriors II (2009)

Nội dung phim

Phong Vân 2, The Storm Warriors II (2009) : Bộ phim gió mây 2 là một bộ phim kiếm hiệp huyền ảo rất nổi danh với người theo dõi Việt Nam (chắc không cần phải nói nhiều về điều này). Trong phần này, Tuyệt Vô Thần, môn chủ của Vô Thần Cung có mưu đồ đánh chiếm Trung Hoa. Các thân sĩ võ lâm tuần tự bại trận trước sức mạnh và mưu mẹo của hắn. Lẽ tất nhiêntuy nhiên Bộ Kinh Vân và Nhiếp Phong không thể để cho Tuyệt Vô Thần đạt được ý muốn. Nhưng họ sẽ đánh bại sức mạnh bá đạo của hắn bằng cách nào? Liệu ý định thật sự của Tuyệt Vô Thần là gì? số mệnh toàn cõi Trung Nguyên sẽ đi về đâu...

bác bỏ cung phi bác bỏ

Đón xem phim gió mây 2 trên phimvip.com

Xem thêm
Phong Vân 2,The Storm Warriors II