qc1

Đại Chiến Thành Ansi

The Great Battle (2018)

Nội dung phim

Phim Đại Chiến Thành Ansi kể về trận đánh kéo dài 88 ngày đêm giữa quân đội Goguryeo và quân đánh chiếm nhà Đường để kiểm soát an toàn thành chiến Ansi. Một trận đánh không cân sức tưởng nghe đâu đã có kết quả an bài, nhưng kết cục lại không ai ngờ tới và được ghi danh vào sử sách như một trận đánh tiêu biểu cho tinh thần chiến đấu mãnh liệt.

bác bỏ hiền thê bác bỏ

Đón xe Phim Đại Chiến Thành Ansi tại Phimvip.com

Xem thêm