qc1

Biệt Đội Đánh Thuê 3

The Expendables 3 (2014)

Nội dung phim

Phim Biệt Đội Đánh Thuê 3, The Expendables 3 sẽ tiếp diễn theo chân Barney (Stallone), Christmas (Statham) và những thành viên còn lại của "Biệt đội đánh thuê" trong một cuộc đối đầu trực diện với Conrad Stonebanks (Mel Gibson) - trước đây từng là người đồng sáng lập ra nhóm Expendables với Barney. Stonebanks sau đó vươn lên là một tên buôn khí giới bất nhẫn và thâm độc khiến Barney đề xuất xoá sổ hắn. Khốn thay, Stonebanks  thoát khỏi tay thần chết và giờ đây quay trở lại để báo thù và xóa sổ biệt đội đánh thuê. Cùng đón xem Phim Biệt Đội Đánh Thuê 3 tại Phimvip.com !  

Xem thêm
Biệt Đội Đánh Thuê 3,The Expendables 3