qc1

Đại Hộ Pháp

Da Hu Fa (2017)

Nội dung phim

Phim Đại Hộ Pháp, Da Hu Fa 2017 quay vòng quanh câu chuyện: Nhằm kiếm tìm tăm hơi Thái Tử, Đại Hộ Pháp đã đến một nơi kì lạ. Người dân nơi này có hình hài giống nhau như đậu phộng, không biết chuyện trò và được chi phối bởi một lão giá mưu mô tên là Cát An. Trong hình trình ấy, Đại Hộ Pháp vô tình phát hình thành bí hiểm động trời về họ, cùng lúc bị cuốn vào mưu mô xấu xa của lão Cát An.

bác bỏ cung phi bác bỏ

Ủng hộ Phim Đại Hộ Pháp tại Phimvip.com!

Xem thêm