qc1

Tiền Đồ Lớn Lao

Great Expectations (2018)

Nội dung phim

Phim Tiền Đồ Lớn Lao, Great Expectations 2018 quay quanh co câu chuyện về: Hồng Tam Nguyên dẫn theo mẹ và người bạn tốt Tề Lâm đến Thượng Hải nương nhờ Nghiêm Hoa, bị cuốn vào cuộc tranh đấu giữa hai nhà hàng lớn. Lúc này Nghiêm Hoa là một công nhân làm việc ở bến đò. Anh không sợ sệt trước cường quyền, được tiến cử lên làm lãnh tụ công nhân. Hồng Tam Nguyên nhờ sự cơ trí mà hiều lần “hóa hiểm thành lành” ở Bến Thượng Hải. Hồng Tam Nguyên và thân sĩ trung nghĩa Thẩm Đạt kết bái làm huynh đệ; cùng lúc có tình cảm với Lâm Y Y, một cô gái đến Thượng Hải báo thù cho cha. Hồng Tam Nguyên tiếp cận với cô con gái nhà giàu Vu Mộng Trúc, Vu Mộng Trúc lại phải lòng Hồng Tam Nguyên. Nghiêm Hoa chạm mặt nạn, được người của Đảng Cộng Sản là Lý Tân Lực cứu, sau đó tham dự vào Đảng Cộng Sản…

bác bỏ phi tần bác bỏ

Ủng hộ  Phim Tiền Đồ khổng lồ tại Phimvip.com!

Xem thêm
Tiền Đồ Lớn Lao, Great Expectations