qc1

Bọ Cạp (Phần 3)

Scorpion Season 3 (2016)

Nội dung phim

Phim Bọ Cạp (Phần 3), Scorpion Season 3 (2016) : Phim Bọ Cạp Phần 3 là phần tiếp theo của phần 2 Bọ Cạp. Chúng ta tiếp tục với những vụ khó nhằn cùng các tuấn kiệt hơi ẩm ẩm, phần 3 có sự tham dự của các diễn viên : Elyes Gabel, Katharine Mcphee, Eddie Kaye Thomas, Jadyn Wong...

Xem thêm
Bọ Cạp (Phần 3), Scorpion Season 3