qc1

Tẩu Thoát

Traders (2016)

Nội dung phim

Tẩu Thoát, Traders (2016) : Bộ Phim Tẩu Thoát quay vòng quanh câu chuyện về nhân vật chính sẽ như nào nếu nhân loại thường nhật có lý do hoàn hảo để giết những người khác? Để không phải sống trong nghèo đói khổ cực, đầy đủ được thực hành theo một quy tắc riêng, quy tắc Trao Đổi...

hiền thê hiền thê

Đón xem phim Traders trên phimvip.com

Xem thêm
Tẩu Thoát