qc1

Hiên Viên Đại Đế

Xuan Yuan:The Great Emperor (2016)

Nội dung phim

Hiên Viên Đại Đế, Xuan Yuan:The Great Emperor(2016) : Bộ phim Hiên Viên Đại Đế là câu chuyện về Hiên Viên Đế, hơn nghìn năm trước đã lãnh đạo bộ tộc vượt sông Hoàng Hà, đấu tranh chống lại các bộ tộc và hợp nhất Trung Hoa cổ xưa. Bộ phim là câu chuyện sử thi tráng lệ, cảm động về tiên nhân xa xưa của loài người...

bà xã quan tài bà xã

Đón xem phim Xuan Yuan:The Great Emperor trên phimvip.com

Xem thêm
Hiên Viên Đại Đế,Xuan Yuan:The Great Emperor