qc1

Quái Hiệp Nhất Chi Mai

The Vigilantes In Masks (2011) (2011)

Nội dung phim


bác bỏ Ly Ca Tiếu là chỉ đạo và thủ lĩnh của nhóm, bị kẻ xấu hãm hại làm thịt chết người vợ mếm mộ của mình.Yến Tam Nương là 1 người có khinh công khá giỏi.Hạ Tiểu Mai là 1 học giả giỏi về nghệ thuật ngụy trang và y học.Sài Hồ là 1 đạo tặc giỏi võ công và có sức mạnh.

bác bỏ phi tần bác bỏ

Họ chia thành 1 nhóm gọi là Nhất Chi Mai chuyên đi làm việc chính nghĩa , giúp dân.

Xem thêm