qc1

Hướng Trận Địa Tiến Lên

huong tran dia tien len (2004)

Nội dung phim

Ca Tử dẫn theo người anh trai bị thiểu năng Đại Chiêu vào thành đi chơi hội thì gặp gỡ cảnh võ sĩ Nhật Bản dựng võ đài thi đấu để làm thịt hại người dân Trung Quốc. Ca Tử lên võ đài đánh bại Sato Saburo nhưng vô tình đã phá hoại kế hoạch làm thịt hại Saburo của giao thông viên bí ẩn Hạ Nghênh Xuân. Ca Tử bị Sato Saburo đuổi đến thôn Lạt Tử, lâm vào đoạn đường cùng, anh đã ra tay làm thịt Saburo. Anh trai của Saburo là Sato Yuji vì báo thù cho em trai đã làm thịt hại cả thôn Lạt Tử, chỉ có Ca Tử và Đại Chiêu may mắn thoát chết.

hiền thê cỗ áo hiền thê

Ca Tử ấp ôm mối thù đi tìm người cháu ngoại là đội trưởng bát lộ quân Triệu Hữu Lượng, kiên tâm tạo ra thành một chiến sĩ bát lộ quân. Quân Nhật nuôi ý đồ gây chiến tranh sinh vật học ở Nghi Thủy và thôn Hà Hương, Ca Tử cùng đội trưởng Triệu và các chiến sĩ khác đã cướp vắc xin của quân giặc cho người dân, làm thịt chuyên gia sinh vật học nhằm chặn lại ý đồ gây chiến tranh sinh vật học lan rộng của quân Nhật.

hiền thê cỗ áo hiền thê

Sato Yuji mang quân đến càn quét thôn Hà Hương, đội trưởng Triệu đã huy động người dân đào địa đạo ngay dưới nhà mình thông sang các nhà khác để tránh giặc. Sau nhiều cuộc chiến gian khổ, Ca Tử và đội trưởng Triệu đã giao thông được với đại bộ đội, cùng lên kế hoạch tổng tiến công phóng thích thành Nghi Thủy, giành được thành quả cuối cùng.

Xem thêm