qc1

Dị Nhân 1

X-Men 1 (2000)

Nội dung phim

X-Men là bộ phim công nghệ viễn tưởng quay quanh co những sự tạo ra trong thời kỳ tiến hóa hàng ngàn, hàng vạn năm của con người. Nhưng nhiều lúc sự tiến hóa lại có những bước nhảy vọt. Kết quả là những dị nhân với bộ gen bị đột biến ra đời. Họ có thể mang hình trạng thông thường như mọi người nhưng đến một lúc nào đó những kĩ năng phi thường của họ sẽ biểu đạt ra ngoài... Và họ tụ họp tại một ngôi trường do giáo sư Charles Xavier để giúp cho họ chi phí năng lực của mình một cách chính xác và có ích...

Xem thêm