qc1

X-Men: The Last Stand

X-Men: The Last Stand (2006)

Nội dung phim

Phim X-men 3: The Last Stand 2006 nối tiếp 2 phần trước. Nhưng lần này, đồng đội những người bị đột biến đứng trước ngã ba đường: phải lựa chọn tiếp tục cuộc sống bị xã hội xa lánh để giữ lại những sức mạnh duy nhất tạo hoá ban tặng, hoặc từ bỏ rất nhiều để hoà nhập trong cuộc sống bình thường. mâu thuẫn khởi đầu giữa người đứng đầu dị nhân Chales Xavier và Eric Lehnsherr khi một người ủng hộ chủ trương một người vì mọi người còn một người lại một mực kẻ mạnh nhất sẽ chiến thắng. Và liều thuốc hoá giải cho người đột biến những tưởng là đường giải thoát họ lại trở nên căn do gián tiếp đưa cả dị nhân và thường nhân vào trận đấu tranh quyết liệt. Diễn viên góp mặt gồm có Hugh Jackma, Patrick Stewart, Ian McKellen, Famke Janssen, James Marsden với Bryan Singer là đạo diễn. Một trận đấu để ngừng tất cả, để đưa ra một phán quyết cuối cùng…

Xem thêm