qc1

ĐẶC VỤ SHIELD (PHẦN 4)

Marvel's Agents Of S.H.I.E.L.D (Season 4) (2016) (2016)

Nội dung phim

Tiếp tục công cuộc bảo vệ Trái Đất của tổ chức S.H.I.E.L.D. và sự lớn mạnh mạnh bạo của cộng đồng Inhuman, đặc thù phần 4 còn có sự xuất hiện của Ghost Rider.

Xem thêm