qc1

Đại Hiệp Hoắc Nguyên Giáp

Fearless Heroes (2020)

Nội dung phim

Phim Đại Hiệp Hoắc Nguyên Giáp - Fearless Heroes:

hậu sự hậu sự

Phim Võ Thuật Đại Hiệp Hoắc Nguyên Giáp lấy bối cảnh thời nhà Thanh, phim kể về cuộc đời của Hoắc Nguyên Giáp, người đã vùng võ thuật và sự oai nghiêm của mình để vực dậy ý thức yêu nước, chống giặc ngoại xâm cho dân chúng trung hoa.

hậu sự hậu sự

Triều đình nhà Thanh hết sức nhu nhược, nhường phần lớn quyền kiểm soát cho Nhật, người dân rơi vào hoàn cảnh khốn cùng, bị áp bức bóc lột và khinh thường.

hậu sự hậu sự

Không thể nhẫn nhịn được mãi, Hoắc Nguyên Giáp cùng môn đồ của mình đã tranh đấu bằng võ thuật, ý thức và sự can đảm.

hậu sự hậu sự

Cùng đón xem câu chuyện về vị hòa kiệt Đại Hiệp Hoắc Nguyên Giáp trên phimvip.com nhé!!!

Xem thêm
Đại Hiệp Hoắc Nguyên Giáp,Fearless Heroes