qc1

HỌC VIỆN SIÊU ANH HÙNG (PHẦN 2)

The Umbrella Academy (Season 2) (2019) (2019)

Nội dung phim

Đoàn tụ vì cái chết của cha, những Anh chị em xa rời sở hữu năng lực siêu phàm sững sờ phát xuất hiện kì lạ gia đình -- và một nguy cơ đang dần hiện hữu với nhân loại.

Xem thêm