qc1

Lằn Ranh Phạm Tội

The Aggression Scale (2012) (2012)

Nội dung phim

Lằn nhóc con con Phạm Tội, The Aggression Scale (2012)

cung phi áo quan cung phi

Phim Lằn nhóc con con Phạm Tội Ranh giới giữa cái thiện và cái ác, quá mong manh! Bạn sẽ làm gì khi một nhóm người được trang bị tranh bị đang truy nã tìm số tiền bị đánh mất, họ giết thịt từng người theo danh sách những người được nghi ngờ, và bạn nằm trong danh sách ấy? Bản năng tồn tại sẽ khiến bạn phải làm những gì bạn cần để tồn tại. Không giết thịt người sẽ bị người giết!

Xem thêm