qc1

TRẬN CHIẾN BONGO-DONG: TIẾNG GẦM CHIẾN THẮNG

The Battle: Roar to Victory / Bongodong Battle (2019)

Nội dung phim

The Battle: Roar to Victory là câu chuyện dựa trên lịch sử về trận đánh Bongodong vào năm 1920, cũng chính là thành công trước nhất của quân đội độc lập Hàn Quốc. Bộ phim bộc lộ về sự tranh đấu dữ dội của lực lượng này để làm nên kỳ tích trong vòng 4 ngày.
phi tần Ryu Jun Yeol nhập vai Lee Jang Ha, lãnh đạo của quân đội độc lập Hàn Quốc và có bản lĩnh bắn tỉa phi thường.

Xem thêm