qc1

Lục Chiến Chi Vương

The King Of Land Battle (2019) (2019)

Nội dung phim

The King Of Land Battle quay loanh quanh Trương Năng Lượng lớn lên trong một gia đình giàu, thẳng thắn và tài năng. Anh quyết định gia nhập quân đội giải phóng quần chúng và được điều vào đội phi hành đoàn. thời gian đầu anh gặp nhiều phần khó khăn. Nhưng may mắn anh thu được sự viện trợ của anh em và chỉ huy.

Xem thêm