qc1

Hiệp Sĩ Tốc Độ

Knight Rider (2008)

Nội dung phim

KNIGHT RIDER : Khi một nhóm bộ đội đánh thuê tàn nhẫn giết chết một nhà khoa học ẩn dật, sáng dạ của mình. Trong phim, một mô hình mới của siêu xe sáng dạ nhân tạo, trốn thoát để tìm con gái của mình và tuyển dụng một cựu bộ đội để ngăn chặn chúng.

Xem thêm