qc1

Thập Tông Tội

Ten Deadly Sins (2016)

Nội dung phim

Thập Tông Tội với tựa đề tiếng anh là Ten Deadly Sins, phim do truyền hình Trung Quốc giúp đỡ và được phát sóng vào năm 2016. Thuộc loại thể tâm lý hình sự, phim nhận được nhiều sử dụng rộng rãi từ khán giả ngay mở màn từ tòa tháp mở màn khởi động, chính thành thử không lạ gì khi phim đạt được những thành công vang lừng và đặt nhiều dấu ấn cần thiết trong loại thể hình sự củ Trung Quốc.

Xem thêm