qc1

CUỘC CHIẾN ZOMBIE (PHẦN 2)

Z Nation (Season 2) (2015) (2015)

Nội dung phim

Ba năm sau khi virus zombie đã lây nhiễm tại Mỹ, một nhóm các người hùng hàng ngày phải vận chuyển những người tồn tại từ New York đến California, nơi mà các phòng thể nghiệm cần máu của họ để bào chế ra vắc xin trừ dịch bệnh này.

Xem thêm