qc1

Cuộc Chiến Dưới Tháp Cổ 2

Aliens vs. Predator: Requiem (2007)

Nội dung phim

Cuộc Chiến Dưới Tháp Cổ 2, Aliens vs. Predator: Requiem (2007) : Bộ phim Cuộc Chiến Dưới Tháp Cổ 2 lấy bối cảnh tại Gunnison County, một con thuyền đâm vào rừng mang theo một phôi Alien được cấy vào thân của một tên phi công Predator. Hai cha con Buddy Benson và Sam đang đi săn trong rừng đã chứng kiến vụ đâm con thuyền và họ đã bị đuổi làm thịt bởi con Alien. Ngoài ra đó, một tên Predator khác đã đáp xuống địa cầu để tìm kiếm Alien và phá hủy bằng chứng về sự hình thành của chúng ở Trái Đất...

bác bỏ thê thiếp bác bỏ

Đón xem phim Cuộc Chiến Dưới Tháp Cổ 2 trên phimvip.com

Xem thêm
Cuộc Chiến Dưới Tháp Cổ 2,Aliens vs. Predator: Requiem