qc1

Vụ Cướp Đẫm Máu

films 211 (2018)

Nội dung phim

Phim Vụ Cướp Đẫm Máu lấy cảm hứng từ một trong những sự kiện thực tại lâu đời nhất và đẫm máu nhất trong lịch sử cảnh sát. nhân viên Mike Chandler (Nicolas Cage) và một hành khách dân sự trẻ thấy mình đang chuẩn bị và bị lật đổ khi số mệnh đặt chúng trong các dấu thập của một vụ cướp nhà băng táo tợn trong tiến trình bởi một hàng ngũ không có kiêu dũng được tập huấn và vật dụng vũ trang.

Xem thêm
211, Vụ Cướp Đẫm Máu