qc1

Robot Đại Chiến 5: Chiến Binh Cuối Cùng

Transformers 5: The Last Knight (2017)

Nội dung phim

Phim Robot Đại Chiến 5: Chiến Binh Cuối Cùng - Transformers 5: The Last Knight khi nhân loại và các Transformer đang có chiến tranh, Optimus Prime biến mất.
hậu phi Chìa khóa để cứu tương lai của chúng ta đang được chôn vùi trong những bí hiểm của quá khứ, trong lịch sử ẩn còn được giữ kín của các Transformer trên Trái Đất. trách nhiệm cứu quả đât đè lên vai của một bằng hữu đặc biệt: Cade Yeager, người máy Bumblebee, một quý tộc Anh, và một Giáo sư đại học Oxford. Có chốc lát chúng ta được chọn để tạo nên sự khác biệt. Trong Transformer: Chiến Binh Cuối Cùng, kẻ ác trở thành anh hùng và anh hùng sẽ trở thành kẻ  ác. Chỉ một quả đât được tồn tại: của họ, hoặc của chúng ta...

Xem thêm
Robot Đại Chiến 5: Chiến Binh Cuối Cùng