qc1

Thử Nghiệm Tử Vong

TAU(2018) (2018)

Nội dung phim

 Phim thử nghiệm Tử Vong nói về Một thanh nữ bị giam cấm trong một ngôi nhà sáng tạo của tương lai và hy vọng sẽ trốn thoát bằng cách đột nhập vào các chương trình máy tính kiểm soát ngôi nhà.

Xem thêm
Thử Nghiệm Tử Vong