qc1

Di Sản Của Người Thợ Săn Hươu

The Legacy of a Whitetail Deer Hunter (2018)

Nội dung phim

 Phim Di Sản Của Người Thợ Săn Hươu kể về một người thợ săn hươu cùng một người quay phim đã khởi đầu một chuyến đi săn vào dịp cuối tuần để thắt chặt mối quan hệ và tình cảm gia đình với đàn ông của ông.

Xem thêm
Di Sản Của Người Thợ Săn Hươu,The Legacy of a Whitetail Deer Hunter