qc1

Tình Yêu Hệ Nhị Phân

Binary Love (2021) (2022)

Nội dung phim

Tình Yêu Hệ Nhị Phân, Binary Love (2021)

bác bỏ hậu sự bác bỏ

Cô nàng học lệch Châu Lâm Lâm (Trang Đạt Phi đóng) nhờ có kế hoạch yếu tố của học sinh giỏi Phương Dữ Khả (Nhậm Hựu Luân đóng) đã cố gắng thi đậu được vào trường đại học cao nhất cả nước. Sau khi nhập học, Châu Lâm Lâm trùng hợp hình thành scandal với ngôi sao quần vợt mới nổi Văn Đào  (Lưu Vũ Hàng đóng) và bạn thân của Phương Dữ Khả - Tạ Đoạn Tây (Dương Binh Trác đóng), và có được tình chị em ấm áp với bạn cùng phòng Diệp Như Đình (Hồ Gia Hân đóng), Juli (Khuất Cầm Hàn đóng). chung cục nhờ có sự viện trợ của Miệng Lớn và Lão Đinh, ái tình thầm của Phương Dữ Khả cũng đi tới điểm kết, liệu rằng ái tình thầm này có thể thành chính quả hay không?

Xem thêm