qc1

TU TIÊN TRUYỆN CHI LUYỆN KIẾM

Blade of Flame (2021) (2021)

Nội dung phim

Thiết Kiên là một thanh niên tầm thường sống dưới chân Thiên Kiếp Lộ. Chàng khao khát tu tiên nhưng hiện ra không có Kiếm Hồn nên chẳng thể tu luyện. Nhờ cơ duyên xảo hợp, Thiết Kiên rút được thanh Phẫn Tâm Kiếm do Kiếm Thánh để lại, và một cổ hàng ngũ “dị hỏa” thần bí đã thâm nhập vào cơ thể chàng. toàn cầu liên tiếp bị Tuyến Mãng, dị nhân xâm chiếm. Các thần thế tà ác tìm cách cướp đoạt Phẫn Tâm Kiếm khiến bách tính lầm than. Thiết Kiên đã thống lĩnh các nhà tu luyện bước lên Thiên Kiếp Lộ, trực tiếp đối đầu với thượng giới. Nào ngờ, phía sau chuyện này còn ẩn chứa một mưu mô to lớn hơn!

Xem thêm