qc1

PHẬN LÀM DÂU

phan lam dau (2016)

Nội dung phim

Phim Phận làm dâu kể về Thảo là một cô gái đảm đang, hồn hậu nhưng tâm tính thẳng thắn, bộc trực và chuẩn bị chống lại những điều sai trái. Phim khắc rõ nét người đàn bà thời bị bao cấp rất cam trường và mạnh mẻ, tuy bị áp bức nhưng ý chí luôn thôi thúc Thảo đứng dạy để dành lại công bằng.

Xem thêm