qc1

Duyên Định Kim Tiền

Duyen Dinh Kim Tien (2019)

Nội dung phim

Phim Duyên Định Kim Tiền 
hậu phi Phim Duyên định kim tiền': Sức mạnh của đồng tiền & thước đo của hạnh phúc. Giữa những ảo mộng lãng mạn, tình ái dẫu có vững bền đến mấy đều có thể bị chi phối bởi mãnh lực của đồng tiền. Thế mới thấy, khi hôn nhân được bố trí và cân đo đong đếm bằng tiền thì liệu có mang đến hạnh phúc, hay để rồi phải chuốc lấy những điều đắng cay… Đồng tiền người tôi tớ chung thủy nhưng lại là một ông chủ tồi Mượn phim xưa để chuyện trò ngày nay, bộ phim Duyên định kim tiền còn cho thấy một sự thực, đó là trong bất kỳ xã hội nào thì đồng tiền cũng có sức mạnh riêng của nó. mang đến những câu chuyện đầy lôi cuốn bên cạnh mãnh lực của đồng tiền và trong đó những câu chuyện tình yêu, những người nghĩ là chân ái lại sẵn sàng bội ước nhau để có được địa vị và sự giàu có. Phải chăng, việc nhìn nhận một tình ái có đích thực sống sót quá khó đến nỗi vươn lên là một điều bất khả thi?............

Xem thêm
Duyên Định Kim Tiền