qc1

Thám Tử Đọc Tâm

he is psychometric / that psychometric guy (2019)

Nội dung phim

v

bác bỏ thê thiếp bác bỏ

Phim Thám Tử Đọc Tâm  -  He is Psychometric kể về câu chuyện của  Lee Ahn (Jin Young) có khả năng tâm lý học đặc biệt.

bác bỏ thê thiếp bác bỏ

Khi chạm vào ai đó, anh có thể đọc được ký ức của người đó. sử dụng khả năng tâm lý học của mình, Lee Ahn muốn xoá sổ những kẻ ác trên thế giới.

bác bỏ thê thiếp bác bỏ

Yoon Jae-In (Shin Ye-Eun) là một cô gái bị thương tổn trong lòng và sống nội tâm với ký ức đau buồn. Cô phấn đấu che giấu điều đó nhưng không qua mắt được  Thám Tử Đọc Tâm.

bác bỏ thê thiếp bác bỏ

Thật  tự nhiên Lee Ahn và Yoon Jae-In tự nhiên gặp nhau và họ đấu tranh để khắc phục các vụ án tìm công lý cho lẽ phải...
bác bỏ Đón xem  Thám Tử Đọc Tâm  -  He is Psychometric tại phimvip.com nhé.

Xem thêm
he is psychometric / that psychometric guy,Thám Tử Đọc Tâm