qc1

Gad Elmaleh: Giấc Mơ Mỹ

Gad Elmaleh: American Dream (2018)

Nội dung phim

 Phim Gad Elmaleh: Giấc Mơ Mỹ nói về Gad Elmaleh là một nghệ sĩ hài nức tiếng của Pháp gốc Ma-rốc . Gần đây, Gad chuyển đến và gây dựng sự nghiệp tại Mỹ. Show Gad Elmaleh: Giấc mơ Mỹ, là một góc nhìn về cuộc sống, sự dị biệt văn hóa, ngôn ngữ,...tại xứ cờ hoa của một người nhập cư như Gad. Những sự không giống nhau nhỏ nhặt đó nhiều người đều có thể nhận thấy nhưng chúng lại vươn lên là thực sự khôi hài bởi cách nhìn và lời kể của Gad. Đón xem  Phim Gad Elmaleh: Giấc Mơ Mỹ tại Phimvip.com

Xem thêm
Gad Elmaleh: Giấc Mơ Mỹ,Gad Elmaleh: American Dream