qc1

Điều Kỳ Diệu Trong Phòng Giam Số 7

Miracle in Cell No. 7 (2013)

Nội dung phim

Điều Kỳ Diệu Trong Phòng Giam Số 7, Miracle in Cell No. 7 (2013) :  Bộ phim Điều Kỳ Diệu Trong Phòng Giam Số 7 bắt nguồn từ ngày Yong Goo bị kết án xử tử vì bị kẻ xấu vu cho tội sát nhân. Ước mơ chung cuộc của ông là được nhìn thấy con gái mình - Ye Seung. Tuy nhiên, cánh cửa nhà đá nơi ông đang bị giam cấm lại không bao giờ mở cho người nhà vào thăm. Vì vậy, những người cùng phòng giam đã lên kế hoạch để 2 cha con họ có thể hội ngộ... 

bác bỏ phi tần bác bỏ

Đón xem phim Điều Kỳ Diệu Trong Phòng Giam Số 7 trên phimvip.com

Xem thêm
Điều Kỳ Diệu Trong Phòng Giam Số 7,Miracle in Cell No. 7