qc1

Giáo Hoàng Francis: Người Giữ Lời

Pope Francis: A Man of His Word (2018)

Nội dung phim

Phim Tài Liệu Giáo Hoàng Francis: Người Giữ Lời - Pope Francis: A Man of His Word(2018):

cung phi áo quan cung phi

Nội dung chính phim Pope Francis: A Man of His Word là cuộc hành trình của nhà sản xuất phim tài liệu nổi danh Wim Wenders, người đồng hành khắp nơi với Giáo hoàng Francis.
cung phi Ông đã lưu lại ý kiến nhân văn của vị giáo hoàng gây tranh biện trong thời đại bị chia rẽ sâu sắc, dưới góc nhìn của bản thân về những suy nghĩ và cả hành động của Giáo hoàng trong mọi công việc, quyết định...

cung phi áo quan cung phi

Cùng đón xem Pope Francis: A Man of His Word - Giáo Hoàng Francis: Người Giữ Lời trên phimvip.com nhé!!!

cung phi áo quan cung phi
 
Xem thêm
Pope Francis: A Man o,f His Word ,Giáo Hoàng FrancisFrancis: Người Giữ Lời