qc1

MỐI QUAN HỆ TAI HỌA

Fatal Affair (2020)

Nội dung phim

Nữ luật sư ngờ đâu chỉ sau một ly với bạn cũ, cô đã rơi vào trò mèo vờn chuột đáng sợ, kéo theo nỗi run sợ đe dọa phần đông những người cô yêu thương.

Xem thêm