qc1

Nữ Nhân Của Tôi Là Quyền Sư (HTV7)

Pushing Hands (2019) (2019)

Nội dung phim

Nữ Nhân Của Tôi Là Quyền Sư (HTV7) - Bộ phim kể về câu chuyện của ông chủ hãng xe Liễu Thanh Dương (Giả Nãi Lượng đóng) sau khi trải qua biến cố gia đình, dưới sự viện trợ của nữ chính trằn Nhất Phàm (Vương Âu đóng), duyệt môn võ truyền thống Trung Quốc - Thôi thủ, khiến Liễu Thanh Dương dần nghiệm ra đạo lý làm người cũng như trong kinh doanh.
bác bỏ Từ một “phú nhị đại” nô đùa với đời, Liễu Thanh Dương đã vươn lên là người con trai chững chạc, dám xông pha, dám gánh trách nhiệm, là tinh nhanh trong giới kinh doanh.

Xem thêm