qc1

Tình Như Mơ, Đời Như Mộng

Love Is Beautiful, Life Is Wonderful (2019)

Nội dung phim

Love is Beautiful, Life is Wonderful quay nói quanh nói quẩn Kim Sul Ah tập trung vào sự nghiệp. Sul Ah chừng như có tất cả mọi thứ. Nhưng cô vẫn khao khát một điều sẽ khiến cô đích thực hạnh phúc. Moon Tae Rang là một đầu bếp trẻ. Anh ấy thật lòng yêu gia đình, nhưng họ có lúc khiến cuộc sống phát triển thành khó khăn.

Xem thêm