qc1

Hiên Viên Kiếm

Hiên Viên Kiếm (2013)

Nội dung phim

Chuyện xảy ra vào thời nhà Tùy (cuối thế kỷ 6, đầu thế kỷ 7 sau CN). Tùy Văn Đế Dương Kiên sau khi hủy hoại Nam triều, thống nhất Trung Nguyên, tiến hành hủy hoại tận gốc hậu duệ của nhà trằn (Nam triều). Trung thần trằn Phụ liều chết cứu được hoàng tử chung cuộc của nhà Trần, và đặt tên là trằn Tĩnh Cừu, với ý nguyện Tĩnh Bắc Lỗ, Phục Quốc Cừu (Diệt rợ Bắc, báo quốc thù). Mười sáu năm được trằn Phụ dạy dỗ, trằn Tĩnh Cừu nay đã dần trưởng thành. Nhưng chàng lại mang dễ thương ôn nhu, chỉ thích làm bạn với thi từ ca phú, đáng ghét chuyện giết mổ chóc. trằn Phụ nghe nói muốn phục quốc, cách nhanh nhất là tụ họp đủ Ngũ Đại Thần Khí. Dưới sự hối hận thúc của trằn Phụ, Tĩnh Cừu bắt buộc xuất hành tìm kiếm Ngũ Đại Thần Khí. Nhưng công đoạn tìm kiếm thần khí mới mở màn đã chạm mặt phải phong ba. Tĩnh Cừu chạm mặt phải kẻ địch mạnh nhất - hậu duệ nhà Bắc Chu Vũ Văn Thác. Cả hai đều là hoàng tử trận quốc, đều mang trên mình sứ mệnh phục quốc, nhưng âm mưu và tính cách lại hoàn toàn khác biệt.

Xem thêm