qc1

Bài Thi Thổi Sáo

The Recorder Exam (2011)

Nội dung phim

Eun-hee, chín tuổi, người muốn giành được lời khen ngợi từ gia đình, sẵn sàng cho bài thi thổi sáo khi cô bé đối mặt để tìm chỗ đứng trong gia đình của mình.

cung phi cỗ ván cung phi
 
Xem thêm
Bài Thi Thổi Sáo,The Recorder Exam