qc1

MỘT ĐỜI MỘT KIẾP

But Always (2014) (2014)

Nội dung phim

Một Đời Một Kiếp - But Always (2014)

hậu phi áo quan hậu phi

 

hậu phi áo quan hậu phi

Trong "Suốt đời suốt kiếp", Tạ Đình Phong và Cao Viên Viên diễn ra mối tình trong những năm 70 kéo dài đến đầu thế kỷ này, lấy bối cảnh ở 3 nơi: Bắc Kinh, Hong Kong, New York. 

Xem thêm