qc1

Quyết Chiến Lúc Bình Minh

The Battle At Dawn (2017)

Nội dung phim

Phim quyết đấu Lúc Bình Minh, Lê Minh quyết đấu | The Battle At Dawn 2017 Phim quyết đấu Lúc rạng đông - Lê Minh Quyết Chiến lấy bối cảnh năm 1946, Trình Tường tiếp quản cục cảnh sát Cáp Nhĩ Tân Nguỵ Mãn, nhậm chức cục trưởng cục công an. Cáp Nhĩ Tân khi đó đang phải chịu áp lực về nhiều mặt: Quốc Dân Đảng đang chiếm giữ tại Trường Xuân có thể tiến vào tấn công Cáp Nhĩ Tân bất kỳ lúc nào, siêu thị đặc vụ của địch ẩn thân trong bóng tối, thổ phỉ ác bá hoành hành, người nhật luôn rình cơ hội làm loạn. Trong nội bộ, các cán bộ công an đến từ nhiều nơi, nghĩ suy cũng như phương pháp làm việc đều khác nhau, dẫn đến bất hoà, chia rẽ. Công hội và nông hội cũng đang tranh gượng gập nhẹ xem ai sẽ là người chỉ đạo việc điều hành thành phố, khi mà phân khúc chỉ đạo thành thị thiếu kinh nghiệm quản lý. những vấn đề này khiến Trình Tường và các đồng sự chịu áp lực rất lớn. Các điệp báo và đặc vụ cấp cao do Quốc Dân Đảng phái đi đặc huấn tại Mỹ xâm nhập vào Cáp Nhĩ Tân. Trình Tường tập kết toàn diện hàng ngũ của cục công an, dựa vào cơ sở vật chất quần chúng, chặn lại các âm mưu của kẻ địch. Vì bất biến trị an xã hội mà có mặt trên thị trường uỷ ban hành chính, hoàn thiện phương thức điều hành người nước ngoài toàn thành phố, bãi bỏ kỹ viện, sòng bạc thanh trừng nội gian ẩn thân trong cục công an, phá vụ án tướng quân Lý Triệu Lân bị hành thích...

bác bỏ hậu sự bác bỏ

Đón xem Phim quyết đấu Lúc rạng đông tại phimvip.com

Xem thêm
Quyết Chiến Lúc Bình Minh, Lê Minh Quyết Chiến , The Battle At Dawn